欢迎进Allbet欧博官网,欧博官网是欧博集团的官方网站。Allbet欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

首页财经正文

Đồng loạt tăng lương hưu, lương cơ sở từ năm 2023

admin2023-02-203Sân Chơi Tài Xỉu

欧博电脑版下载www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

,

Bộ LĐTB&XH đã có thông tin những thay đổi về tăng tuổi nghỉ hưu và tăng lương hưu, lương cơ sở của người lao động từ năm 2023.

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Lương hưu tăng thêm 12,5%; lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023. 

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu đối với nam năm 2023 là từ đủ 60 tuổi 9 tháng; tuổi nghỉ hưu đối với nữ năm 2023 là từ đủ 56 tuổi.

Một số trường hợp người lao động được về hưu sớm 5 năm, thậm chí 10 năm. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn đến 5 tuổi.

Trước đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 69/2022/QH của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Năm 2022, mặc dù không tăng lương cơ sơ nhưng nhiều đối tượng đã được tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Hiện nay, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ bằng mức lương cơ sở (khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). Do có sự điều chỉnh về lương cơ sở 2023 nên mức hưởng lưu hưu tối thiểu sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023.

网友评论

最新评论

热门标签